Koploper Kans voor ondernemers in Harlingen

CHB_8378In Harlingen is Koploper Kans gestart met enthousiaste ondernemers uit diverse bedrijfstakken. Deze bedrijven zijn goed in het bundelen van hun krachten; enthousiast wordt gewerkt aan een project dat meer toeristen naar de binnenstad moet krijgen, hen meer service biedt en werkervaringsplaatsen zou moeten bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wordt vervolgd…!

Deelnemende bedrijven in Harlingen zijn: Roxa Consultants, Stadslogement, Restaurant Ons, Jeannette Wouthuis Fotografie, Fides Diensten, Windpowercentre, Lips Educatie Friesland, Bouwadvies Wybe de Jong, Waterland Bevrachtingen en Wolters Kunst- en Lijstenatelier.

Koploper Kans voor ondernemers in Franekeradeel
Koploper Kans voor ondernemers in Littenseradiel