Author Archives:admin

TEST

xcvxcvxcvcvcvc

Koploper Kans voor ondernemers in Franekeradeel

FranekeradeelDe aftrap van het project Koploper Kans vond plaats in Franeker met twaalf enthousiaste deelnemers.

Sinds oktober 2015 is de groep ondernemers bezig met het opzetten van een structurele samenwerking met de scholengemeenschap AMS Franeker en basisschool De Kabas in Franeker. Gedurende het schooljaar zullen diverse branches centraal staan. Opdrachten vanuit het bedrijfsleven, bedrijfsbezoeken en bezoeken van de bedrijven aan scholen zijn een onderdeel van dit prachtige project “Franeker Jeugd in Bedrijf”. Doel is om jongeren meer inzicht te geven in de mogelijkheden die zij hebben na hun schooltijd, zodat zij een bewustere keuze zullen maken voor vervolgopleidingen. De pilot gaat in april 2016 van start met de financiële branche.

Read More

Koploper Kans voor ondernemers in Harlingen

CHB_8378In Harlingen is Koploper Kans gestart met enthousiaste ondernemers uit diverse bedrijfstakken. Deze bedrijven zijn goed in het bundelen van hun krachten; enthousiast wordt gewerkt aan een project dat meer toeristen naar de binnenstad moet krijgen, hen meer service biedt en werkervaringsplaatsen zou moeten bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wordt vervolgd…!

Read More

Koploper Kans voor ondernemers in Littenseradiel

JDR_7301

In het gemeentehuis in Wommels vond de aftrap plaats van Koploper Kans in Littenseradiel. Intussen hebben de ondernemers de Milieubarometer ingevuld en hebben zij inzicht in de maatregelen die voor hen interessant zijn om te nemen. Met als doel het verlagen van kosten en milieubelasting.

Wat betreft maatschappelijk betrokken ondernemen richt deze groep zich vooral op de groep ouderen.

Read More

Koploper Kans voor ondernemers in Bolsward

JDR_7837

In Sudwest Fryslan zijn twee groepen Koploper Kans actief, waaronder een groep ondernemers uit Bolsward en de directe omgeving. De eerste twee bijeenkomsten van het project hebben zij zich bezig gehouden met het verlagen van milieubelasting en de kosten die daarmee zijn gemoeid.

De groep ondernemers heeft op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen ook niet stil gezeten. Zij hebben zich verbonden aan het Marne College.

Read More

Koploper Kans voor ondernemers in Sneek

JDR_8313 Sneek

Naast de Koploper Kans groep in Bolsward is in Sudwest Fryslan eveneens een groep ondernemers uit Sneek en IJlst actief in het duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen.

Binnenkort volgt een bijeenkomst waarin door Ingrid van der Geest van PIT een workshop wordt gegeven over de wijze waarop de ondernemers zich met hun bedrijf kunnen profileren. Hoe laat je je klant zien hoe je onderneemt en wat je overtuigingen hierin zijn?

Read More